Hidrojen Sert Lehimleme Nedir

Hidrojen Sert Lehimleme Nedir?

Hidrojen sert lehimleme lehim alaşımının akışkanlığının artırılması işlemidir. Bu lehimleme işlemi yüksek saflıktaki hidrojenin indirgeyici özellikleri kullanılarak yapılan bir işlemdir. Hidrojen bulunan ortamda, alaşımı oluşturan malzemenin yüzeyinde oksit indirgemesi yapılarak…
Gaz Nitrasyon Fırını Nedir

Gaz Nitrasyon Fırını Nedir?

Gaz Nitrasyon, yüzey işlem sürecini tamamlamak için azot ve sert nitrür çökeltilerinin çözünmesine yardımcı olarak direnci artırmak amaçlı uygulanan ısıl işlem metodudur. Nitrasyon işlemi sırasında azot maddesinin çelik yüzeyine difüzyonun…
Gaz Nitrasyon Nedir

Gaz Nitrasyon Nedir?

Gaz nitrasyon azot ve sert nitrür çökeltilerinin çözünmesine yardımcı olarak aşınma dayanımını artırmak için kullanılan bir ısıl işlem yöntemidir. Nitrasyon ısıl işlemi, yüzey işlem sürecini tanımlamak için kullanılır. Nitrasyon, ayrıca…
Sertleştirilmiş Çelik ile Normal Çelik Arasındaki Fark Nedir

Sertleştirilmiş Çelik ile Normal Çelik Arasındaki Fark Nedir?

Çelik alaşımı temel bileşeni karbon olan bir bileşendir. Isıl işlem gören çelik parçalarında ise mekanik özellikler yani esneklik, sertlik, potansiyel salınım karşıtlığı ve akma kalitesi gibi özellikler değiştirilmektedir. Katılaştırma ya…
Gerilim Giderme Tavlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerilim Giderme Tavlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerilim giderme sertleştirmeye maruz kalan bir metalin yüzey gerilimlerinin en az aşamaya getirilmesi için boyutsal değişimleri elimine etmek için yapılan bir işlemdir. Gerilim giderme tavlaması veya kalıntı gerilim giderme denen…
Tavlama Nedir-Nasıl Yapılır

Tavlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Tavlama işlemi demirin ya da çeliğin istenilen hale getirilebilmesi adına uygulanan bir ısıl işlem türüdür. Aynı zamanda da tavlama işlemi metalin yumuşatılması, sertliğinin düşürülmesi, sürekliliğinin arttırılması ve iç gerilim oranını…
Karbonitrasyon (Karbonitrürleme) Nedir-Nasıl Yapılır

Karbonitrasyon (Karbonitrürleme) Nedir? Nasıl Yapılır?

Karbonitrasyon, sementasyon ile benzerlik gösteren, çeliklerde yüzey sertliğini artırmayı amaçlayan bir ısıl işlem türüdür. Karbonitrasyon sırasında karbon ve azot atomları metale yayılarak sert bir yapı elde edilir. Karbonitrasyon işlemi daha…
Yüksek Karbonlu Çelik Nedir

Yüksek Karbonlu Çelik Nedir?

Yüksek karbonlu çelik, karbon (C) ve demir (Fe) elementleri karıştırıldığında elde edilen bir çelik türü yani bir çeşit alaşımdır. Yüksek karbonlu çelik, kullanım alanı en yaygın olan çelik türlerindendir. Güçlü…
T6 Isıl İşlemi Nedir

T6 Isıl İşlemi Nedir?

T6 ısıl işlemi olarak adlandırılan bu işlem temelde çözeltiye alma, su verme ve yapay olarak yaşlandırma aşamalarından meydana gelir. Çözeltiye alma aşaması alaşımın mekanik özelliklerini olumlu açıdan etkileyen Cu ve…
Lehimleme Nedir - Nasıl Yapılır

Lehimleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Lehim en temel ifade haliyle kalay ve kurşun gibi birkaç maddenin karışımı sonucunda meydana gelen iletken bir alaşımdır. Lehimleme işlemi ise yine lehime benzer şekilde iki ya da daha fazla…
Sementasyon Hattı Nedir

Sementasyon Hattı Nedir?

Sementasyon yüzey sertliği aşınma direncinin artması için tercih edilen ısıl işlem uygulamasıdır. Genel olarak atmosfer kontrollü sementasyon fırınlarında uygulanır. Sementasyon, sementasyon çeliğinin yüzeyinin karbon oranının artmasını sağlar. Sementasyon işlemi ile…
Gerilim Giderme Nedir

Gerilim Giderme Nedir?

Gerilim giderme ısıl işlemi sertleştirmeye maruz kalan bir metalin yüzey gerilimlerinin en az seviyeye getirilmesi için ve takip eden üretim aşamalarında oluşma ihtimali olan olası boyutsal değişimleri elimine etmek için…
Çeliğin İç Yapısında Bulunan Fazlar

Çeliğin İç Yapısında Bulunan Fazlar

Çelik çoğu endüstride en çok kullanılan ve en işe yarayan metaldir. Çeliğin demir (Fe) ve karbon (C) elementlerinden oluşan bir alaşımdır ancak yapısında bazı durumlarda belirli oranda fosfor (P), kükürt…
Temperleme Hattı Nedir

Temperleme Hattı Nedir?

Temperleme diğer adıyla menevişleme işlemi su verme işlemi ile meydana gelen sertleşmiş yapının sertliğini gidermek ve tokluk kazandırmak amacıyla uygulanan ısıl işlemdir. Temperleme ısıl işleminde parçanın sertliğini ayarlamak için dönüşüm…
Alüminyum Alaşımların Isıl İşlemi

Alüminyum Alaşımların Isıl İşlemi

Alüminyum alaşımların mekanik işlemlerle üretilebilmesi için ısıl işlem uygulamalarına başvurulması gerekmektedir. Çünkü, ısıl işlemler alüminyum alaşımların mukavemetinin yükseltilebilmesi, arttırılabilmesi için çok önemli olmaktadır. Alüminyum alaşımlara uygulanan ısı işlemler ise temelde…
Sementasyon İşleminin Faydaları Nelerdir

Sementasyon İşleminin Faydaları Nelerdir?

Karbürleme işlemi olarak da bilinen sementasyon işlemi 800-950 derece arasında yapılan ve çeliğin ısıtılarak östenitik nokta üzerine çıkmasının hedeflendiği bir termokimyasal işlem olarak tanımlanmaktadır. Sementasyon işlemi esnasında oluşturulan yüksek karbonlu…
Karbürizasyon Nedir - Ne İşe Yarar

Karbürizasyon Nedir? Ne İşe Yarar?

Karbürizasyon adı verilen bu yöntemin uygulanabilmesi için ortalama 820 ile 900 °C sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sıcaklık oranı sayesinde ise kimyasal bileşimlerinde değişiklikler yapılan çelik yapılar ani soğutma işlemine ve…
İndüksiyon Sertleştirme Nedir-Nasıl Yapılır

İndüksiyon Sertleştirme Nedir? Nasıl Yapılır?

İndüksiyon ile sertleştirme bir demir parçasının çekirdeğindeki mikroyapıyı bozmadan dış yüzeye sertleştirilmiş bir katman kazandırılması ile yüzey sertliği, yorulma ömrü ve aşınma direnci gibi unsurların artırılması işlemidir. İndüksiyon ile sertleştirme…
Gaz Sementasyon Nedir - Nasıl Yapılır

Gaz Sementasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Sementasyon ya da genel olarak gaz sementasyon karbon maddesinin katı demir alaşımlarına girmesine yardımcı olarak gerçekleştirilmekte olan bir yüzey sertleştirme uygulaması olarak tanımlanabilmektedir. Sementasyon işlemleri metalin, önceden hesaplanmış bir süreç…
Sertleştirme Nedir - Nasıl Yapılır

Sertleştirme Nedir? Nasıl Yapılır?

Sertleştirme işlemi olarak ifade edilmekte olan bu yöntemde çeliğin östenit bölgesine kadar ısıtılması gerekmektedir. Aynı zamanda da tüm yapının östenit fazına dönüşene kadar beklenilmesi ardındansa hızlı bir biçimde soğutulma işlemine…
Temperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Temperleme Fırını Nedir? Ne İşe Yarar?

Temperleme fırınları doğrudan ısıtmalı-soğutmalı ve indirekt ısıtmalı olarak üretilebilmektedir. Isıl işleme maruz kalan malzemelerin temperlenmesi, gerilimlerinin giderilme ve oksidasyon süreçlerinin ilerletilebilmesi için indirekt ısıtmalı tek fırınlarda prosesin devam ettirilmesi önemli…
Nitrasyon Hattı Nedir - Özellikleri Nelerdir

Nitrasyon Hattı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Nitrasyon hattını tanımlayabilmek için pek çok yol vardır ve bu yolların her biri kendi içinde mantıklı bir sistematiğe sahip olmaktadır. Nitrasyon hattının birçok detaylı tanımlamasının bulunmasına rağmen aslında çok basit…
Isıl İşlem Ne İşe Yarar

Isıl İşlem Ne İşe Yarar?

Bir malzemenin değişik özellikler kazanması amacıyla bir takım fiziksel işlemlere tabii tutulmasına ısıl işlem denir. Isıl işlem esnasında, maddenin özellikleri üzerinde değişiklik yapmak amacıyla öncelikle malzemenin gerekli mikroyapıyı kazanacağı sıcaklığa…
Vakum Temperleme Nedir

Vakum Temperleme Nedir?

Vakum temperleme’nin ne olduğuna bakılmadan önce ilk olarak temperlemenin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Temperleme, sertleştirme ya da diğer bir adıyla menevişleme işlemleri olarak isimlendirilmekte ve tanımlanmakta olan bu işlemler en…
Östemperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Östemperleme Fırını Nedir? Ne İşe Yarar?

Östemperleme işlemi orta karbonludan yüksek karbonluya kadar değişen demir alaşımlara uygulanan, beynit ismi verilen metalürjik bir yapının üretilmesi amacıyla tercih edilen bir ısıl işlemdir. Direnç ve tokluğu artırmak için uygulanan…
Islah Hattı Nedir

Islah Hattı Nedir?

Islah hattı en basit haliyle ıslah işlemi esnasında uygulanan proseslerden biri olmaktadır. Bu nedenle de ayrı değerlendirilmemelidir. Islah İşlemi Nedir? Islah işlemi olarak ifade edilmekte olan bu kavram aslında çeliğe…
Çözeltiye Alma ve Yaşlandırma Nedir - Nasıl Yapılır

Çözeltiye Alma ve Yaşlandırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Çözeltiye alma ve yaşlandırma işlemi oldukça önemli olmaktadır ve iki işlemden meydana gelmektedir. Yaşlandırma olarak ifade edilmekte olan ilk işlem aslında metalin yapısındaki alaşım maddelerinin çökelmelerini sağlamak için kullanılmaktadır. Bu…
Borlama Nedir - Borlama ile Yüzey Sertleştirme

Borlama Nedir? Borlama ile Yüzey Sertleştirme

Borlama adı verilen bu işlem en temel haliyle geniş çapta demir, demir dışı malzeme ve sermetlere uygulanan bir yüzey sertleştirme yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde bor atomları ana malzeme…
Alüminyum Sertleştirme Nedir

Alüminyum Sertleştirme Nedir?

Bir alüminyum alaşımının ısıl işlemler ile sertleştirilebilmesi için dört aşama gerekmektedir. Bu aşamalar, öncelikle tayin edilmiş olan bir sıcaklığa kadar ısıtma, tayin edilmiş sıcaklıkta bir süre bekletilmesi, alçak bir sıcaklık…
Normalizasyon Nedir - Ne İşe Yarar

Normalizasyon Nedir? Ne İşe Yarar?

Normalizasyon; çeliğin dönüşüm sıcaklığının üst sınırından daha yüksek bir sıcaklıkta ısıtmayı ve tane boyutunu küçültmek, homojen bir mikro yapı elde etmek ve mekanik özellikleri iyileştirmek için durgun havada soğutmayı içeren…
Östemperleme Nedir- Ne İşe Yarar

Östemperleme Nedir? Ne İşe Yarar?

Östemperleme işlemi, beynit adı verilen metalurjik bir yapının üretilmesi amacıyla tercih edilebilen bir ısıl işlem olmaktadır. Aynı zamanda da orta karbonlu ürünlerden yüksek karbonlu ürünlere kadar değişen demir alaşımlarına uygulanan…
Nitrokarbürizasyon Nedir - Özellikleri Nelerdir

Nitrokarbürizasyon Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Nitrokarbürizasyon olarak isimlendirilen bu işlem temelde termokimyasal bir difüzyon işlemi olarak ifade edilebilmektedir. Bu işlem sırasında azot, karbon ve çok az miktarda oksijen atomu, çelik veya diğer demir alaşımlarının yüzeyine…
Islah İşlemi Nedir - Ne İşe Yarar?

Islah İşlemi Nedir? Ne İşe Yarar?

Islah işlemi olarak ifade edilen bu işlem en temel anlamıyla çeliğe ihtiyaç duyulan mekanik özelliklerin kazandırılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu işlem sayesinde malzemenin ya da malzemelerin sertlik değeri, mukavemet değeri ve…
Temperleme Nedir

Temperleme (Menevişleme) Nedir?

Temperleme (menevişleme) su verilmiş çeliklerin sertliğini gidermek ve tokluk kazandırmak amacıyla yapılan ısıl işlemdir. Çelik, yüksek sıcaklıkta tutularak kararlı hale getirilir. Yeterli süre yüksek sıcaklıkta tutulan metali aniden soğutma işlemi…
Endüstriyel Fırın Nedir

Endüstriyel Fırın Nedir?

Endüstriyel fırınlar ısıl işlem süreçlerinin gerçekleştirildiği, katı ve sıvı halde yer alan hammaddelerin yüksek sıcaklıkta işlendiği fırınlardır. Endüstriyel fırın basit olarak tanımlanırsa endüstriyel faaliyetlerde kullanılan fırınlardır. İçerisine yüklenen malzemeyi ısıtarak…
Oksidasyon Nedir

Oksidasyon Nedir?

Oksidasyon, diğer adıyla karartma, kullanılan metalin korozyon dayanımını artıran bir uygulamadır. Oksidasyon kimyasal maddelerin yardımıyla düşük sıcaklıktaki bir banyoda çelik malzemelerin üzerinde siyah ve parlak bir görüntü meydana getiren oksitleme…
Sementasyon Çeliği Nedir

Sementasyon Çeliği Nedir?

Sementasyon olarak isimlendirilen bu işlem en temel ifadeyle yüzey sertliği aşınma dayanımı yükseltmek için tercih edilen bir proses olmaktadır. Bunun yanı sıra düzenli dayanımı iyileştirici özellikler gösterme eğilimine sahip olmaktadır.…
Isıl İşlem Fırını Nedir

Isıl İşlem Fırını Nedir?

Isıl işlem adı verilen bu işlemler genellikle ürünlere işlenebilirlik ya da nihai çalışma şartlarındaki istenilen özellikleri kazandırmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Günümüzde kullanılan teknoloji ve sanayi ortamı sayesinde ısıl işlem gün…
Isıl İşlem Nedir

Isıl İşlem Nedir?

Isıl işlem İngilizcede Heat Treatment olarak ifade edilmektedir. Anlam bakımından ise metallerin mekanik özelliklerini yani aslında sertlik, mukavemet ve benzeri durumları geliştirmek amacıyla uygulanan işlemlerin genel ismi olmaktadır. Bu açıdan…
Nitrasyon Fırını Nedir

Nitrasyon Fırını Nedir?

Nitrasyon olarak adlandırılan bu işlem, kısacası yüzey işlem sürecini ifade etmek için kullanılmaktadır.  Azot maddesinin çelik yüzeyine difüzyonunun sonucunda malzemenin yüzeyinde sert bir tabaka meydana gelmektedir. Malzemelerin kendilerine ait nitrasyon…
Nitrasyon Nedir

Nitrasyon Nedir?

Nitrasyon işlemi gaz nitrürleme fırınlarında 480 – 540°C arasında yapılan yüzey işlem sürecidir. Nitrasyon, ağırlıklı olarak alaşım bakımından zengin çeliklere uygulanan yüzey işlem süreci olarak tanımlanır. Her malzemenin nitrasyon yeteneği…

Thermprocess 2019

Dünyanın sektördeki en önemli fuarı olan THERMPROCESS, endüstriyel ısıl işlem tesislerini çevreleyen tüm konuları kapsamaktadır. Isı teknolojisi, çevre ve kaynak koruma veya enerji verimliliği: Termo proses teknolojisinin geleceğini şekillendirme konularında…
Menü