Sıcak Dövme Prosesi ve Uygulamaları

Dövme sıcaklığına göre, soğuk dövme, sıcak dövme ve ılık dövme olarak sınıflandırılabilir.   Dövme yapılması amaçlanan metal bileşenlerin çoğu sıcak dövme altında gerçekleştirilir. Sıcak dövme en yaygın kullanılan dövme işlemidir. Sıcak…

Girsan Silah Yeni Bell Type Fırını Devreye Alındı.

Girsan son yıllardaki üstün ihracat gücüyle Türkiye’yi silah sanayiinde bölgede ve tüm dünyada lider konuma getiren ve bulunduğu sektör içinde diğer şirketlerden ayrışan köklü bir markadır. Şirketin hem iç pazarda…

Akpa Alüminyum’a Yeni Nitrasyon Fırını Teslim Edildi.

Günümüzde Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Akpa Alüminyum A.Ş., ayrıca 2004 yılından beri Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan İlk 1000 Firması arasında yer almaktadır. Akpa alüminyum artan üretim…

Kriyojenik İşlem

Kriyojenik işlem, çeliklerde ve alüminyum gibi diğer metal alaşımlarında artık gerilimleri ortadan kaldırmak ve aşınma direncini iyileştirmek için iş parçalarının kriyojenik sıcaklıklara (-145,−195 °C aralığında) muamele edilmesi işlemidir. Arttırılmış stres…

Süper Alaşımların Özellikleri

Süper alaşımlar; yüksek sıcaklık koşullarında, yüksek yüzey kararlılığı, yüksek korozyon dayanımı, yüksek mekanik özellik ve yüksek performans gösteren, genel olarak VIII-A grubu elementlerinden geliştirilen alaşım türleridir. Bu alaşımlar genellikle nikel,…

Gerilim Giderme Nedir?

Gerilim giderme, bir metalin kritik sıcaklığının altındaki sabit bir sıcaklığa tabi tutulduğu ve ardından kontrollü soğutmanın yapıldığı bir ısıl işlem sürecidir. Çekme, biçimlendirme ve işleme, malzemelerde gerilime neden olur. Malzemede…

Karbonitrasyon işlemi

Karbonitrürleme, bir metalin yüzey sertliğini artırmak ve böylece aşınmayı azaltmak için kullanılan metalurjik bir yüzey modifikasyon tekniğidir. İşlem sırasında, karbon ve nitrojen atomları metalin içine interstisyel olarak difüze olur, kaymaya…

Sementasyon Fırını Nedir?

Sementasyon veya bir diğer adıyla karbürizasyon en eski yüzey sertleştirme işlemlerinden biridir. Sementasyon, karbon içeriği düşük olan çelik malzemenin yüzeyine katı, sıvı ya da gaz ortam içerisinde karbon verilmesi işlemidir.…

Metal Sertleştirme Yöntemleri Nelerdir?

Sertleştirme işlemi; metalin sertliğini, çekme dayanımını artırmak, aşınma ve biçim değiştirme direncini yükseltmek ve dokusunu inceltmek için yapılan ısıtma ve soğutma işlemleri bütünüdür. Sertleştirilecek olan çelik parçalar, uygun bir sıcaklığa…
KN Kontrollü Gaz Nitrasyon Fırınları

KN Kontrollü Gaz Nitrasyon Fırınları

Nitrasyon, yüzey işlem prosesi olarak tanımlanır. Azotun çelik yüzeyine difüzyonun ardından malzemenin yüzeyinde aşınma dayanımının yüksek olduğu sert bir tabaka meydana getirir. Her malzemenin nitrasyon yeteneği bulunur. Nitrasyon, bazı parçalarda…
Borlama Isıl İşlemi Nasıl Uygulanır

Borlama Isıl İşlemi Nasıl Uygulanır?

Borlama olarak tanımlanan bu ısıl işlem, en temel haliyle, demir, demir dışı malzemelere uygulanan yüzey sertleştirme yöntemidir. Borlama, metal ve alaşımların yüzeyinde aşınma dirence, sertlik ve korozyon direncini artırır. Bu…
Oksidasyon Isıl İşlemi Yapan Firmalar

Oksidasyon (Karartma) Isıl İşlemi Yapan Firmalar

Oksidasyon, bir diğer adıyla karartma, metalin korozyon dayanımını artıran ısıl işlem uygulamasıdır. Oksidasyon, kimyasal parçalar ile düşük sıcaklıkta bulunan çelik malzemelerin üzerinde siyah ve parlak görüntü elde edilmesini sağlayan oksitleme…
Alüminyum Isıl İşlem Yapan Firmalar

Alüminyum Isıl İşlem Yapan Firmalar

Isıl işlemler en geniş anlamıyla metal bazlı belirli malzemelerin çeşitli proseslerden geçirilmesi sonucunda elde edilen ürün olarak ifade edilebilir. Bu nedenle de özellikle endüstri ve sanayide tercih edilen, sıklıkla başvurulan…

Kriyojenik (Sıfır Altı) Uygulamalar Nelerdir?

Kriyojenik (sıfır altı) işlem, oda sıcaklığında tamamlanan ısıl işlem prosesinin devamıdır. Kriyojenik işlemde amaç, düşük sıcaklıklara inilerek martenzitik dönüşümün devamını sağlamaktır. Ayrıca, kalıntı östenit miktarını mümkün olduğunca azaltmak amaçlanır. Kroyojenik…

Sementasyon Çeliği Özellikleri

Sementasyon işlemi, karbon içeriği düşük olan çelik malzeme yüzeyine, katı sıvı ya da gaz ortam içerisinde karbon emdirilmesine dayanan termokimyasal bir işlemdir. Karbürizasyon olarak da bilinen sementasyon işlemi en eski…

Tavlama Fırını Nedir? Ne İşe Yarar?

Tavlama işlemi genellikle ötektoid altı sıcaklıklarda işlem yapılması, o sıcaklığın belirli bir süre korunarak kontrollü bir şekilde soğutulmasıdır. Tavlama işlemi ile malzemenin mukavemetinin ve sertliğinin artırılarak fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi söz…
Vakum Fırını Nedir

Vakum Fırını Nedir?

Vakum fırını, içerisinde bir vakum ile çalışan, tam otomatik kontrol sağlayan ve homojenlik bekleyen prosesler için elverişli fırın sistemleridir. Vakum fırınlarının çalışma prensibi oldukça basittir. Özel olarak tasarlanmış vakum fırınlarının…

Alüminyum T7 Isıl İşlemi Nedir?

Isıl işlem, malzemelere nihai çalışma şartlarında istenilen özellikleri kazandırmak ve işlevselliğini artırmak amacıyla uygulanan işlemlerdir. Malzemelerin kalitesini ve kullanım ömrünü iyileştirmek amacıyla ısıl işlem prosesleri tercih edilir. Isıl işlem ile…
İndüksiyonla Sertleştirme Uygulanabilecek Çelikler

İndüksiyonla Sertleştirme Uygulanabilecek Çelikler

İndüksiyonla yüzey sertleştirme işlemi malzeme yüzeylerini sertleştirmek için uygulanan ısıl işlem yöntemidir. İndüksiyon yüzey sertleştirme işleminde parçanın tümünde sertlik istenmemesi halinde kullanılır. İndüksiyonla sertleştirme işlemi özellikle otomotiv sanayiinde sıklıkla kullanılır.…

Vakum Sertleştirme İşleminin Avantajları

Vakum sertleştirme işlemi takım ve yüksek hız çeliklerinin sertleştirilmesinde tercih edilen ısıl işlem türüdür. Islah işlemi ile aynı prensiplere sahip olan vakum sertleştirme işleminin ıslah işleminden farkı ise soğutma ve…
Ergitme İşlemi Nedir - Nasıl Yapılır

Ergitme İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Ergitme işlemi, metal malzemelerin ergitme sıcaklığının üzerinde ısıtılmasıyla katı halden sıvı faza dönüştürülmesi işlemidir. Ergitme işlemi katı maddenin ısıtılmasının ardından sıvı faza geçişidir. Ergitme maddenin moleküller arasındaki bağlantının koparılarak sıvılaştırılması…
Sementasyon Çeliği Satan Firmalar

Sementasyon Çeliği Satan Firmalar

Sementasyon, diğer adıyla karbürleme yüzey sertliği aşınma direncini yükseltmek amacıyla tercih edilen ısıl işlem prosesidir. Sementasyon işlemi karbon içeriği az olan çelik parça yüzeyinin gaz, katı veya sıvı ortam içerisinde…
Endüstriyel Fırınların Çalışma Prensibi

Endüstriyel Fırınların Çalışma Prensibi

Endüstriyel fırınlar en temel tanımı ile ısıl işlem süreçlerinin gerçekleştiği, endüstriyel faaliyetlerde kullanılan fırınlardır. Bu fırınlar katı ve sıvı halde bulunan hammaddelerin yüksek sıcaklıkta işlenebildiği fırınlardır. Endüstriyel fırınlar içerisine yüklenen…
Östemperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Atmosfer Kontrollü Isıl İşlem Fırını Nedir? Nasıl Çalışır?

Isıl işlem, metal ya da alaşımların özelliklerini geliştirmek amacıyla kontrollü biçimde uygulanan soğutma ve ısıtma işlemleridir. Metal veya çeliğin sertlik, kırılganlık, dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi için uygulanan bazı işlemlerdir.…
Gaz Nitrasyon Nedir

Isıl İşlem Fırını Üreten Firmalar

Isıl işlemler genel anlamda ürünlerin işlenebilirlik düzeylerini arttıran birtakım ısı işlemleri olarak tanımlanabilir. Isıl işlem fırınları da en genel anlamda bu ısıl işlemlerin yapılabilmesi için gerekli sıcaklığı sağlayan fırınlar olarak…
Tavlama Nedir - Nasıl Uygulanır

Tavlama (Normalizasyon) Nedir? Tavlama Nasıl Uygulanır?

Demirin ya da çeliğin istenilen yapıya ulaşabilmesi için sıklıkla uygulanan tavlama ya da diğer bir adıyla normalizasyon işlemi bir ısıl işlem türüdür. Tavlama ısıl işlemi kullanılarak metaller yumuşatılabilir, sertlik dereceleri…

Takım Çeliklerinin Kriyojenik İşlemi

Kriyojenik işlem ya da bilinen adıyla sıfır altı işlem, oda sıcaklığında yapılan ısıl işlem süreçlerinin devamı olarak karşımıza çıkar. Bu işlemde genellikle çeliklerde aşınma dayanımını yükseltmek amaçlanır. Kriyojenik ısıl işlem…

Östemperleme Fırınlarının Özellikleri Nelerdir?

Östemperleme işlemi beynit olarak bilinen metalürjik bir yapı elde eden ve demir alaşımlara uygulanan bir ısıl işlem prosesidir. Tokluk ve direnci yükseltmek için yapılan bu ısıl işlemde parçalar işlem sırasında…

Karbon Çeliklerinin Mekanik Özellikleri Nelerdir?

Karbon çelikler genel anlamda yapısında az bir oranda mangan, silisyum, kükürt ve fosfor gibi elementler barındıran demir karbon arası bir alaşımdır. Genellikle yapı ve imalat sektöründe tercih edildiği imalat çelikleri…

Borlama Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Borlama, bor atomlarının metal yüzeyine yayılmasıyla parça yüzeyini güçlendiren bir yüzey sertleştirme işlemidir. Borlama, metal ve alaşımların yüzeyinde aşınma dayanımı, sertlik ve korozyon dayanımını artırır. Aynı zamanda bu özellikleri yüksek…
Alüminyum Sertleştirme Fırınlarının Özellikleri Nelerdir

Alüminyum Sertleştirme Fırınlarının Özellikleri Nelerdir?

Alüminyum alaşımların ısıl işlemler kullanılarak sertleştirilebilmesi işlemine alüminyum sertleştirme adı verilir. Alüminyum sertleştirme, alüminyum sertleştirme fırınları aracılığıyla yapılan bir ısıl işlem prosesidir. Alüminyum sertleştirme prosesi ile fazların tümünün ya da…

Oksidasyon Isıl İşlem Uygulamasının Avantajları

Oksidasyon karartma adıyla da bilinen ve metalin korozyon direncini artıran bir ısıl işlem uygulamasıdır. Oksidasyon prosesi, kimyasal parçalar ile düşük sıcaklıkta yer alan bir malzemenin üzerinde siyah ve parlak bir…

Kriyojenik (Sıfır altı) İşlemin Faydaları Nelerdir?

Kriyojenik işlem diğer bir adıyla sıfır altı işlem olarak bahsedilen bu proses genel anlamda çeliklerdeki aşınma dayanımını yükseltmeyi amaçlayan bir ısıl işlem yöntemidir. Kriyojenik ısıl işlem yapılırken özel olarak tasarlanan…

Nitrasyon Uygulamaları Nelerdir?

Yüzey işlem prosesi olan nitrasyon, azotun çelik yüzeyine difüzyonu ile sert bir tabaka oluşmasını sağlayan ısıl işlem uygulamasıdır. Azotun çelik yüzeyine difüzyonu ile malzemenin yüzey kısmında yüksek seviye aşınma direncine…

Titreşimsel Gerilim Giderme Nedir?

Titreşimsel gerilim giderme işlemleri oldukça basit temelli işlemlerdir. Bu işlem kapsamında genellikle titreşimler kullanılır ve madde başka bir etkiye maruz bırakılmaz. Bu sayede de malzemenin geçmişinden gelen titreşimlerle proses gerçekleştirilir.…
Fırında Sert Lehimleme Nedir

Fırında Sert Lehimleme Nedir?

Fırında sert lehimleme bir araya getirilecek malzemelerden değişik ve daha düşük erime sıcaklığı bulunan dolgu malzemesi kullanarak gerçekleştirilen bir birleştirme prosesidir. Fırında sert lehimleme, tek ya da çoklu parçalar üzerinde…

Islah Çeliği Nedir? Islah Çeliklerinin Özellikleri

Islah çelikleri olarak ifade edilen bu çelikler genel anlamda kimyasal bileşimleri bakımından özellikle de karbon miktarı açısından, sertleştirmeye elverişli olan çeliklerdir. Aynı zamanda ıslah işleminin ardından belirli bir çekme direncinin…

Alüminyum Sertleştirme Fırını Nedir?

Alüminyum sertleştirme, fazların bütününün veya çoğunun Al içerisinde eridiği bir sıcaklığa ısıtmak ve bu sıcaklıkta tutmaktır. Fazla doymuş bir katı eriyik oluşturmak üzere hızlı soğutma (daldırma) işlemi söz konusudur. Alüminyum…

Kriyojenik (Sıfır Altı) İşlem Nedir?

Kriyojenik işlem veya sıfır altı işlem, oda sıcaklığında gerçekleşen ısıl işlem sürecinin devamıdır. Kriyojenik işlem yüksek miktarda aşınmayla karşı karşıya kalan malzemelerde aşınma dayanımını çoğaltma amaçlı uygulanan soğutma prosesidir. Bu…

Sıcak İş Takım Çelikleri Nedir? Ne İşe Yarar?

Sıcak iş takım çelikleri genel anlamda yüksek ısı değerlerinde çalışan (genellikle 200°C ve üzeri derecelerde) takımlardır. Bu takımlar, yüksek ısı derecelerinde bile sertliklerini ve mekanik özelliklerini koruyabilen, krom, nikel, molibden,…

Süper Alaşım Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Temel yapısı demir, kobalt (Co) veya nikelden (Ni) oluşan ve yüksek oranda krom (Cr), düşük miktarda da tungsten (W), molibden (Mo), alüminyum (Al) ve titanyum (Ti) içeren alaşımlar süper alaşımlar…

İndüksiyonla Yüzeyi Sertleştirilebilen Çelikler Nelerdir?

İndüksiyon ile sertleştirme işlemi, sementasyon işleminin yeterli gelmediği ve yüksek sertlik derinliği ile uygun çekirdek yapısının elde edilemediği durumlarda tercih edilen bir işlem olmaktadır. Aynı zamanda yüksek sertlik derinliği gibi…
Hidrojen Sert Lehimleme Nedir

Hidrojen Sert Lehimleme Nedir?

Hidrojen sert lehimleme lehim alaşımının akışkanlığının artırılması işlemidir. Bu lehimleme işlemi yüksek saflıktaki hidrojenin indirgeyici özellikleri kullanılarak yapılan bir işlemdir. Hidrojen bulunan ortamda, alaşımı oluşturan malzemenin yüzeyinde oksit indirgemesi yapılarak…

Gaz Nitrasyon Fırını Nedir?

Gaz Nitrasyon, yüzey işlem sürecini tamamlamak için azot ve sert nitrür çökeltilerinin çözünmesine yardımcı olarak direnci artırmak amaçlı uygulanan ısıl işlem metodudur. Nitrasyon işlemi sırasında azot maddesinin çelik yüzeyine difüzyonun…
Gaz Nitrasyon Nedir

Gaz Nitrasyon Nedir?

Gaz nitrasyon azot ve sert nitrür çökeltilerinin çözünmesine yardımcı olarak aşınma dayanımını artırmak için kullanılan bir ısıl işlem yöntemidir. Nitrasyon ısıl işlemi, yüzey işlem sürecini tanımlamak için kullanılır. Nitrasyon, ayrıca…
Sertleştirilmiş Çelik ile Normal Çelik Arasındaki Fark Nedir

Sertleştirilmiş Çelik ile Normal Çelik Arasındaki Fark Nedir?

Çelik alaşımı temel bileşeni karbon olan bir bileşendir. Isıl işlem gören çelik parçalarında ise mekanik özellikler yani esneklik, sertlik, potansiyel salınım karşıtlığı ve akma kalitesi gibi özellikler değiştirilmektedir. Katılaştırma ya…

Gerilim Giderme Tavlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerilim giderme sertleştirmeye maruz kalan bir metalin yüzey gerilimlerinin en az aşamaya getirilmesi için boyutsal değişimleri elimine etmek için yapılan bir işlemdir. Gerilim giderme tavlaması veya kalıntı gerilim giderme denen…

Tavlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Tavlama işlemi demirin ya da çeliğin istenilen hale getirilebilmesi adına uygulanan bir ısıl işlem türüdür. Aynı zamanda da tavlama işlemi metalin yumuşatılması, sertliğinin düşürülmesi, sürekliliğinin arttırılması ve iç gerilim oranını…

Karbonitrasyon (Karbonitrürleme) Nedir? Nasıl Yapılır?

Karbonitrasyon, sementasyon ile benzerlik gösteren, çeliklerde yüzey sertliğini artırmayı amaçlayan bir ısıl işlem türüdür. Karbonitrasyon sırasında karbon ve azot atomları metale yayılarak sert bir yapı elde edilir. Karbonitrasyon işlemi daha…
Yüksek Karbonlu Çelik Nedir

Yüksek Karbonlu Çelik Nedir?

Yüksek karbonlu çelik, karbon (C) ve demir (Fe) elementleri karıştırıldığında elde edilen bir çelik türü yani bir çeşit alaşımdır. Yüksek karbonlu çelik, kullanım alanı en yaygın olan çelik türlerindendir. Güçlü…

T6 Isıl İşlemi Nedir?

T6 ısıl işlemi olarak adlandırılan bu işlem temelde çözeltiye alma, su verme ve yapay olarak yaşlandırma aşamalarından meydana gelir. Çözeltiye alma aşaması alaşımın mekanik özelliklerini olumlu açıdan etkileyen Cu ve…

Sementasyon Hattı Nedir?

Sementasyon yüzey sertliği aşınma direncinin artması için tercih edilen ısıl işlem uygulamasıdır. Genel olarak atmosfer kontrollü sementasyon fırınlarında uygulanır. Sementasyon, sementasyon çeliğinin yüzeyinin karbon oranının artmasını sağlar. Sementasyon işlemi ile…
Gerilim Giderme Nedir

Gerilim Giderme Nedir?

Gerilim giderme ısıl işlemi sertleştirmeye maruz kalan bir metalin yüzey gerilimlerinin en az seviyeye getirilmesi için ve takip eden üretim aşamalarında oluşma ihtimali olan olası boyutsal değişimleri elimine etmek için…

Çeliğin İç Yapısında Bulunan Fazlar

Çelik çoğu endüstride en çok kullanılan ve en işe yarayan metaldir. Çeliğin demir (Fe) ve karbon (C) elementlerinden oluşan bir alaşımdır ancak yapısında bazı durumlarda belirli oranda fosfor (P), kükürt…

Temperleme Hattı Nedir?

Temperleme diğer adıyla menevişleme işlemi su verme işlemi ile meydana gelen sertleşmiş yapının sertliğini gidermek ve tokluk kazandırmak amacıyla uygulanan ısıl işlemdir. Temperleme ısıl işleminde parçanın sertliğini ayarlamak için dönüşüm…

Alüminyum Alaşımların Isıl İşlemi

Alüminyum alaşımların mekanik işlemlerle üretilebilmesi için ısıl işlem uygulamalarına başvurulması gerekmektedir. Çünkü, ısıl işlemler alüminyum alaşımların mukavemetinin yükseltilebilmesi, arttırılabilmesi için çok önemli olmaktadır. Alüminyum alaşımlara uygulanan ısı işlemler ise temelde…
Sementasyon İşleminin Faydaları Nelerdir

Sementasyon İşleminin Faydaları Nelerdir?

Karbürleme işlemi olarak da bilinen sementasyon işlemi 800-950 derece arasında yapılan ve çeliğin ısıtılarak östenitik nokta üzerine çıkmasının hedeflendiği bir termokimyasal işlem olarak tanımlanmaktadır. Sementasyon işlemi esnasında oluşturulan yüksek karbonlu…
Östemperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Karbürizasyon Nedir? Ne İşe Yarar?

Karbürizasyon adı verilen bu yöntemin uygulanabilmesi için ortalama 820 ile 900 °C sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sıcaklık oranı sayesinde ise kimyasal bileşimlerinde değişiklikler yapılan çelik yapılar ani soğutma işlemine ve…
İndüksiyon Sertleştirme Nedir-Nasıl Yapılır

İndüksiyon Sertleştirme Nedir? Nasıl Yapılır?

İndüksiyon ile sertleştirme bir demir parçasının çekirdeğindeki mikroyapıyı bozmadan dış yüzeye sertleştirilmiş bir katman kazandırılması ile yüzey sertliği, yorulma ömrü ve aşınma direnci gibi unsurların artırılması işlemidir. İndüksiyon ile sertleştirme…
Gaz Sementasyon Nedir - Nasıl Yapılır

Gaz Sementasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Sementasyon ya da genel olarak gaz sementasyon karbon maddesinin katı demir alaşımlarına girmesine yardımcı olarak gerçekleştirilmekte olan bir yüzey sertleştirme uygulaması olarak tanımlanabilmektedir. Sementasyon işlemleri metalin, önceden hesaplanmış bir süreç…

Sertleştirme Nedir? Nasıl Yapılır?

Sertleştirme işlemi olarak ifade edilmekte olan bu yöntemde çeliğin östenit bölgesine kadar ısıtılması gerekmektedir. Aynı zamanda da tüm yapının östenit fazına dönüşene kadar beklenilmesi ardındansa hızlı bir biçimde soğutulma işlemine…
Östemperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Temperleme Fırını Nedir? Ne İşe Yarar?

Temperleme fırınları doğrudan ısıtmalı-soğutmalı ve indirekt ısıtmalı olarak üretilebilmektedir. Isıl işleme maruz kalan malzemelerin temperlenmesi, gerilimlerinin giderilme ve oksidasyon süreçlerinin ilerletilebilmesi için indirekt ısıtmalı tek fırınlarda prosesin devam ettirilmesi önemli…

Nitrasyon Hattı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Nitrasyon hattını tanımlayabilmek için pek çok yol vardır ve bu yolların her biri kendi içinde mantıklı bir sistematiğe sahip olmaktadır. Nitrasyon hattının birçok detaylı tanımlamasının bulunmasına rağmen aslında çok basit…

Isıl İşlem Ne İşe Yarar?

Bir malzemenin değişik özellikler kazanması amacıyla bir takım fiziksel işlemlere tabii tutulmasına ısıl işlem denir. Isıl işlem esnasında, maddenin özellikleri üzerinde değişiklik yapmak amacıyla öncelikle malzemenin gerekli mikroyapıyı kazanacağı sıcaklığa…

Vakum Temperleme Nedir?

Vakum temperleme’nin ne olduğuna bakılmadan önce ilk olarak temperlemenin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Temperleme, sertleştirme ya da diğer bir adıyla menevişleme işlemleri olarak isimlendirilmekte ve tanımlanmakta olan bu işlemler en…
Östemperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Östemperleme Fırını Nedir? Ne İşe Yarar?

Östemperleme işlemi orta karbonludan yüksek karbonluya kadar değişen demir alaşımlara uygulanan, beynit ismi verilen metalürjik bir yapının üretilmesi amacıyla tercih edilen bir ısıl işlemdir. Direnç ve tokluğu artırmak için uygulanan…

Islah Hattı Nedir?

Islah hattı en basit haliyle ıslah işlemi esnasında uygulanan proseslerden biri olmaktadır. Bu nedenle de ayrı değerlendirilmemelidir. Islah İşlemi Nedir? Islah işlemi olarak ifade edilmekte olan bu kavram aslında çeliğe…
Alüminyum Sertleştirme Fırınlarının Özellikleri Nelerdir

Çözeltiye Alma ve Yaşlandırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Çözeltiye alma ve yaşlandırma işlemi oldukça önemli olmaktadır ve iki işlemden meydana gelmektedir. Yaşlandırma olarak ifade edilmekte olan ilk işlem aslında metalin yapısındaki alaşım maddelerinin çökelmelerini sağlamak için kullanılmaktadır. Bu…

Borlama Nedir? Borlama ile Yüzey Sertleştirme

Borlama adı verilen bu işlem en temel haliyle geniş çapta demir, demir dışı malzeme ve sermetlere uygulanan bir yüzey sertleştirme yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde bor atomları ana malzeme…

Alüminyum Sertleştirme Nedir?

Bir alüminyum alaşımının ısıl işlemler ile sertleştirilebilmesi için dört aşama gerekmektedir. Bu aşamalar, öncelikle tayin edilmiş olan bir sıcaklığa kadar ısıtma, tayin edilmiş sıcaklıkta bir süre bekletilmesi, alçak bir sıcaklık…

Normalizasyon Nedir? Ne İşe Yarar?

Normalizasyon; çeliğin dönüşüm sıcaklığının üst sınırından daha yüksek bir sıcaklıkta ısıtmayı ve tane boyutunu küçültmek, homojen bir mikro yapı elde etmek ve mekanik özellikleri iyileştirmek için durgun havada soğutmayı içeren…

Östemperleme Nedir? Ne İşe Yarar?

Östemperleme işlemi, beynit adı verilen metalurjik bir yapının üretilmesi amacıyla tercih edilebilen bir ısıl işlem olmaktadır. Aynı zamanda da orta karbonlu ürünlerden yüksek karbonlu ürünlere kadar değişen demir alaşımlarına uygulanan…

Nitrokarbürizasyon Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Nitrokarbürizasyon olarak isimlendirilen bu işlem temelde termokimyasal bir difüzyon işlemi olarak ifade edilebilmektedir. Bu işlem sırasında azot, karbon ve çok az miktarda oksijen atomu, çelik veya diğer demir alaşımlarının yüzeyine…
Östemperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Islah İşlemi Nedir? Ne İşe Yarar?

Islah işlemi olarak ifade edilen bu işlem en temel anlamıyla çeliğe ihtiyaç duyulan mekanik özelliklerin kazandırılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu işlem sayesinde malzemenin ya da malzemelerin sertlik değeri, mukavemet değeri ve…

Temperleme (Menevişleme) Nedir?

Temperleme (menevişleme) su verilmiş çeliklerin sertliğini gidermek ve tokluk kazandırmak amacıyla yapılan ısıl işlemdir. Çelik, yüksek sıcaklıkta tutularak kararlı hale getirilir. Yeterli süre yüksek sıcaklıkta tutulan metali aniden soğutma işlemi…
Östemperleme Fırını Nedir - Ne İşe Yarar

Endüstriyel Fırın Nedir?

Endüstriyel fırınlar ısıl işlem süreçlerinin gerçekleştirildiği, katı ve sıvı halde yer alan hammaddelerin yüksek sıcaklıkta işlendiği fırınlardır. Endüstriyel fırın basit olarak tanımlanırsa endüstriyel faaliyetlerde kullanılan fırınlardır. İçerisine yüklenen malzemeyi ısıtarak…

Oksidasyon Nedir?

Oksidasyon, diğer adıyla karartma, kullanılan metalin korozyon dayanımını artıran bir uygulamadır. Oksidasyon kimyasal maddelerin yardımıyla düşük sıcaklıktaki bir banyoda çelik malzemelerin üzerinde siyah ve parlak bir görüntü meydana getiren oksitleme…
Sementasyon Çeliği Nedir

Sementasyon Çeliği Nedir?

Sementasyon olarak isimlendirilen bu işlem en temel ifadeyle yüzey sertliği aşınma dayanımı yükseltmek için tercih edilen bir proses olmaktadır. Bunun yanı sıra düzenli dayanımı iyileştirici özellikler gösterme eğilimine sahip olmaktadır.…

Isıl İşlem Fırını Nedir?

Isıl işlem adı verilen bu işlemler genellikle ürünlere işlenebilirlik ya da nihai çalışma şartlarındaki istenilen özellikleri kazandırmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Günümüzde kullanılan teknoloji ve sanayi ortamı sayesinde ısıl işlem gün…

Isıl İşlem Nedir?

Isıl işlem İngilizcede Heat Treatment olarak ifade edilmektedir. Anlam bakımından ise metallerin mekanik özelliklerini yani aslında sertlik, mukavemet ve benzeri durumları geliştirmek amacıyla uygulanan işlemlerin genel ismi olmaktadır. Bu açıdan…
Nitrasyon Fırını Nedir

Nitrasyon Fırını Nedir?

Nitrasyon olarak adlandırılan bu işlem, kısacası yüzey işlem sürecini ifade etmek için kullanılmaktadır.  Azot maddesinin çelik yüzeyine difüzyonunun sonucunda malzemenin yüzeyinde sert bir tabaka meydana gelmektedir. Malzemelerin kendilerine ait nitrasyon…

Nitrasyon Nedir?

Nitrasyon işlemi gaz nitrürleme fırınlarında 480 – 540°C arasında yapılan yüzey işlem sürecidir. Nitrasyon, ağırlıklı olarak alaşım bakımından zengin çeliklere uygulanan yüzey işlem süreci olarak tanımlanır. Her malzemenin nitrasyon yeteneği…

Thermprocess 2019

Dünyanın sektördeki en önemli fuarı olan THERMPROCESS, endüstriyel ısıl işlem tesislerini çevreleyen tüm konuları kapsamaktadır. Isı teknolojisi, çevre ve kaynak koruma veya enerji verimliliği: Termo proses teknolojisinin geleceğini şekillendirme konularında…
Menü